Ataskaitos

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties metų veiklos ataskaita

2017m.

2016 m.

2015m.

2014 m.

2013 m.

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vadovo veiklos ataskaita:

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

Finansiniai ataskaitų rinkiniai:

2018 m . I ketvirčio

2017 m. Finansinis

2017 m. III ketvičio

2017 m. II ketvirčio

2017 m. I ketvirčio

2016 m. Finansinis

2016 m. III ketvirčio

2016 m. II ketvirčio

2016 m. I ketvirčio

2015 m. Finansinis

2015 m. III ketvirčio

2015 m. II ketvirčio

2015 m. I ketvirčio

2014 m. Finansinis

2013 m. Finansinis