Ataskaitos

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties metų veiklos ataskaita

2016 m.

2015m.

2014 m.

2013 m.

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vadovo veiklos ataskaita:

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

Finansiniai ataskaitų rinkiniai:

2017 m. II ketvirčio

2017 m. I ketvirčio

2016 m. Finansinis

2016 m. III ketvirčio

2016 m. II ketvirčio

2016 m. I ketvirčio

2015 m. Finansinis

2015 m. III ketvirčio

2015 m. II ketvirčio

2015 m. I ketvirčio

2014 m. Finansinis

2013 m. Finansinis