Korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencijos programa ir planas

VšĮ Kauno m. GMP stotyje patvirtinta Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planas, stebima jo įgyvendinimo eiga.

Korupciniai nusikaltimai – viena iš didžiausių problemų, keliančių susirūpinimą valstybiniu ir tarptautiniu lygiu. Šis reiškinys – didelė grėsmė teisinei valstybei, demokratijai, žmogaus teisėms.

Skaidrus valstybės tarnybos darbas apima naudingos, savalaikės, tinkamos, suprantamos, patikimos ir patikrinamos informacijos pranešimą visoms suinteresuotoms grupėms ir pareigūnams.

Korupciją įmanoma sumažinti tik efektyviai su ja kovojant visomis valstybės ir visuomenės jėgomis, veiksmingai taikant prevencines priemones ir šalinant priežastis.

Korupcija yra susijusi su žema profesine etika. Korupcija įleidžia šaknis ten, kur žmonės nemėgsta savo darbo, nesidomi jo reikšme, yra abejingi savo institucijai. Etikos ir elgesio kodekso priėmimas – tokio, kurį supranta valstybės tarnautojai, spauda ir visuomenė – gali būti vertinga kampanijos prieš korupciją dalis.

Susidūrę su korupcijos apraiškomis skambinkite tel.: (8 37) 40 86 79, (8 37) 45 25 34. El. p. kaunogmpgreitojipagalba.lt

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja medicinai Ilona Kajokaitė (Pramonės pr. 33, LT -51271 Kaunas T.: (8-37) 45 25 34; el.p.kajokaite@greitojipagalba.lt )