Greitosios medicinos pagalbos paslaugos:

  • Teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tu įstaigų kompetencija;
  • Ekstremalių įvykių ir ekstremaliu situacijų vietose;
  • Vaikams ir suaugusiems ūmiai susirgus, nelaimingų atsitikimų atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms;
  • Stabilios būklės pacientu pervežimas iš vienos stacionarines ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyrių paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetencija negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;
  • Pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarines ASPI priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;
  • Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
  • Užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
  • Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;
  • pacienčių pervežimas iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo;
  • konsultacijos asmenims, kurie kreipėsi telefonu, patariant, kur bus suteikta tolesnė medicinos pagalba, jei GMP paslaugų atsisako.