Kvietimų statistika

Kreipimųsi į Kauno GMPS skaičius

Aptarnautų pacientų skaičiaus dinamika

kppp2015

ksss2015

atps

apppag