Skubi būtinoji medicinos pagalba

Skubi medicinos pagalba tai kvalifikuota pagalba (be kurios padidėtų paciento mirties arba sunkių komplikacijų rizika) tais atvejais, kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei, arba ji gali kilti bet kuriuo atveju, dėl ūmios ligos ar kito įvykio , sukeliančio pavojingą ar kritinę sveikatai būklę.
Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems Kauno miesto teritorijoje esantiems asmenims jų namuose ar kitose jų buvimo vietose( darbovietėse, mokyklose, įstaigose, viešose vietose), neatsižvelgiant į tai ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, nepaisant lyties, amžiaus, tautybės, pilietybės, registracijos vietos.

Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama visą parą darbo, švenčių ir poilsio dienomis.

Vykstame į kitas ASPĮ, tuo atveju, jeigu pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tos ASPĮ kompetenciją. Pervežame pacientus iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei priėmimo skyriuje paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kpmpetenciją negali suteikti reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų ir pacientai gali būti transportuojami tik specialiuoju transportu.

Atliekame pacientų pervežimus į stacionarines gydymo įstaigas su šeimos gydytojo ar poliklinikos gydytojo siuntimu, jei pervežimo metu pacientui dėl sveikatos būklės reikalinga teikti medicininę pagalbą arba jei paciento pervežimui reikalingas spec. transportas su neštuvais (indikacijas nustato siunčiantis gydytojas).

Transportuojame pacientes iš namų į ASPĮ dėl gimdymo ar nėštumo bei pogimdyminio laikotarpio patologijos, užtikrindami reikiamą med. pagalbą transportavimo metu ir saugų pacientės patekimą į gydymo įstaigą.

Esame pasiruošę skubią būtinąją pagalbą teikti ekstremaliomis sąlygomis ar stichinių nelaimių atvejais, taip pat įtarus ypač pavojingą infekcinį susirgimą.

Teikiame medicinos paslaugas Kauno mieste organizuojamuose renginiuose.